Det står respekt av Arbeiderpartiets Thor Arne Angelsen som turte å stå for valgløftene sine da han stemte imot kutt i skolesektoren i Bodø kommune. Flere politikere burde være like modige som han, og stå for det partiet har gått til valg på.

Senterpartiet har som fanesak på landsbasis å verne om matjorda, og avisa Nationen (bøndenes avis) refererer ukentlig om kamp for matjorda og maner til at nasjonale retningslinjer følges. Derfor er det trist å se at i Nordland fylke har Sp en helt annen målsetting. Fylkesrådets Monica Sande og Svein Eggesvik fra Sp viser stolt frem at de vil selge Thalleveiåkeren til Glimt. Eggesvik sier i AN at for han er det viktig at Glimt får gjennomført sine planer. Videre hevder de at det vil bli et «helsebringende» foretak for byens befolkning. Spør naboene hvor helsebringende de synes det er!

I bystyresaken om Thalleveiåkeren var det bare Rødt og Venstre som stemte imot omregulering til næringsformål, og som har beholdt sin troverdighet i miljøsaken. I ettertid står den ene politikeren fra SV, Sp og MDG etter den andre frem og toer sine hender for at de stemte for Glimts storstue på åkeren. De var nødt, de måtte, de var bundet av vedtak og det var realpolitikk det var snakk om (og se her hvor mye vi har vernet før…) Nei, det er ikke realpolitikk, det er et løftebrudd imot de som har stolt på at dere ville være de første til å stå opp for vern av matjord.