Må i fengsel for å ha hatt sex med pasienter

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

En helsearbeider fra Bodø er dømt til tre års fengsel for å ha hatt sex med to av pasientene han hadde oppfølgingsansvar for mens han jobbet i helsetjenesten.

Han har dermed misbrukt sin stilling. Han dømmes også for brudd på helsepersonelloven, for å unnlatt å utføre sitt arbeid i samsvar med den faglige forsvarligheten som forventes.

I tråd med påstand

LES MER: Tiltalen: Skaffet seg seksuell omgang med psykisk utviklingshemmet

LES MER: – Misbrukte stillingen for sex

Han ble frikjent for det siste punktet i tiltalen som gikk på at han skal ha unnlatt å varsle om at en kvinne han hadde oppfølgingsansvar for var i stadig dårligere helsetilstand. Kvinnen ble senere funnet død.

LES MER: Tiltalte helsearbeider: – Jeg oppfattet henne ikke døende på noen måte

I tillegg må han betale 200.000 i oppreisningserstatning til den ene fornærmede kvinnen og 100.000 til den andre.

Aktor Alf-Anton Røst la ned påstand om at tiltalte ble dømt til fengsel i tre år.

- Påtalemyndigheten er tilfreds med dommen. Vi har fått medhold i det alt vesentligste og er tilfreds, sier aktor Alf-Anton Røst i en kommentar til dommen.

LES MER: Ber om tre års fengsel

Bistandsadvokat Ingrid Holm Ellingsen la ned påstand om at tiltalte ble dømt til å betale hver av kvinnene oppreisningserstatning begrenset til 200.000 kroner.

- Avviser fullstendig

Tiltaltes forsvarer, Finn Ove Smith, la ned påstand om at tiltalte frifinnes for de punktene han nektet straffskyld for.

- Han er glad for å være frifunnet for påstander om at han skal ha vært ansvarlig for en kvinnes død. Etter vår mening skulle han aldri vært tiltalt for dette, sier Smith i en kommentar til dommen.

- Han er overrasket over at retten har funnet ham skyldig i seksuell omgang med fornærmede nummer to. Dette er ikke noe han kjenner seg igjen i, og noe han fullstendig avviser å ha begått, fortsetter forsvareren.

- I beskrivelsen av forholdet knyttet til hovedfornærmede har han avvist å ha gitt henne alkohol, men sagt at han har forholdt seg uriktig mot henne, og vært innforstått med at han skulle dømmes. Men vi mener at idømt straff er for streng, sier Smith til Avisa Nordland

- Min klient er lei seg for den belastning som dette har vært for fornærmede, hennes familie, hans familie og hans arbeidsgiver, legger han til.

Vil anke deler av dommen

Når det gjelder erstatningskravene, så tar forsvaret disse til etteretning, ifølge Smith.

- På grunn av det vi mener er uriktig vil deler av dommen bli påanket. Det vil også straffeutmålingen bli, sier forsvareren.

Rettens mindretall, tingrettsdommer Peter Sælleg, mente at straffen burde settes til fengsel i to år og 10 måneder, men rettens flertall fastsatte straffen til tre års fengsel.

Retten festet altså lit til de fornærmedes forklaringer og begrunner det blant annet med at flere har avgitt vitnemål som støtter opp under deres versjoner.

For eksempel ble det i retten avdekket at den ene av de fornærmede ved to anledninger har fortalt tiltaltes kolleger at han hadde "prøvd seg på henne".

Artikkeltags