– Mennesker blir ikke glade i en maske, man blir glad i et levende menneske. Ta av deg masken og vær deg selv. Vi er mer enn gode nok.

Det er budskapet til Odd Jarle Eidner, prest og fylkesleder i Landsforeningen for etterlatte ved selvmord i Nordland (LEVE).

Eidner og Marit Lund Hansen, avdelingsleder for skolehelsetjenesten i Bodø, ønsker økt åpenhet rundt psykiske problemer etter å ha sett dokumentaren «Jeg mot meg» på NRK.

Aktuell tv-serie

Dokumentaren følger åtte ungdommer med ulike psykiske utfordringer gjennom deres videodagbøker og gruppesamtaler med psykolog. Sammen skal de finne løsninger som vil endre livene deres.

– Serien understreker viktigheten av å snakke med noen når du har det vanskelig, sier Eidner.

Medaljens bakside

Informasjon, kommunikasjon og relasjoner er de tre viktigste faktorene Lund Hansen og Eidner mener kan være med å skape åpenhet rundt psykisk helse. Eidner tror også at man nå må forstå psykisk helse på en annen måte enn tidligere.

– Jeg tror det rett og slett handler om «kampen for å overleve». Den har jo alltid vært der, men jeg tror den har flyttet arena. Etter krigen handlet kampen om å overleve om å skaffe seg mat og jobbe, altså det helt grunnleggende. I dag har vi alt det materielle vi trenger og kampen har derfor flyttet seg fra det ytre til det indre. Det handler ikke lenger om å skaffe seg mat og klær, men å finne seg en mening i livet. Det handler ikke om å mestre havet og naturkreftene, for de fleste. Nå handler det om å miste livet, og det kan være enda vanskeligere, forteller han.

Lund Hansen legger til at det er viktig å våge og være sårbar, og ikke minst være seg selv.

– Det er en styrke som viser andre de ulike valørene i deg selv. I tillegg er det helt normalt at livet svinger, så vår oppgave er å gi informasjon, støtte og hjelp sånn at barn og unge kan mestre livet på best mulig måte, sier hun.

Åpenhet gir åpenhet

Fra skolene sin side påpeker Lund Hansen at det må være lav terskel for å gå og snakke om utfordringene sine, og at det er viktig med en skolehelsetjeneste som er tilgjengelig for elever hver dag.

– Spør man ungdommer hva det var som gjorde at de fikk det bedre er svaret at det var en person som så dem og tok dem på alvor. Det kan være alt fra en lærer, venn eller ukjent, forteller hun og legger til:

– For å forebygge har skolehelsetjenesten blant annet gruppesamtaler og individuelle samtaler om psykisk helse i 3., 6., 8., 9. klasse og på videregående.

Elevene Camilla Andersen (19) fra Bodin videregående og Øystein Kolstad Kvalø (19) fra Bodø videregående mener det burde være mer opplæring om temaet gjennom skolen.

– Det er nok mange som går på skolen og later som at alt er bra, men at virkeligheten er en helt annen. På grunn av at det er så lite informasjon om psykisk helse, er det vanskelig å vite når noen sliter, hva det innebærer og hva man kan gjøre for å hjelpe, sier Kvalø.

Viktige forskjeller

Andersen understreker at man ikke behøver å ha en psykisk lidelse for å snakke om vanskeligheter.

– Det er lov å ha en dårlig dag, eller en dårlig uke uten å måtte problematisere det mer enn nødvendig. Jeg tror man må bli mye flinkere til å lytte på andre og tenke over hva man selv sier. Uttrykk som å være deprimert eller å ha angst har fått en helt annen betydning i dagligtalen, og det burde ikke være sånn, forteller hun og Eidner legger til:

– Jeg tror mye handler om hvilke forventninger man har til livet. Tror man at det er sol hver dag og en dans på roser, blir man skuffet. Det er jo psykt normalt at man sliter litt – livet er jo en blanding av surt og søtt.