Onsdag åpnet nye Pasient -og pårørendetorg på Nordlandssykehuset i Bodø. Leder for mange av de frivillige som er verter på det nye torget, Anna Cecilie Jentoft, sa i innledningen:

– I dag feirer vi frivilligheten!

Ved det nye Pasient -og pårørendesenteret vil det totalt være 40 verter, fra 20 ulike pasient -og brukerorganisasjoner.

Se bildene under artikkelen.

Møteplass

Torget er en åpen møteplass der pasienter, pårørende, besøkende og helsepersonell kan få informasjon om de ulike brukerorganisasjonene som finnes i Norge.

– Jeg vil overrekke en verbal rose til alle som har vært med i arbeidet med å realisere torget. Dere har en kompetanse mange har bruk for. Å bli møtt med et smil, informasjon og en kopp kaffe vil for mange gjøre ventetiden på behandling lette, sier direktør Paul Martin Strand til Nordlandssykehuset, og legger til:

– Dere vil være et viktig supplement.

Nye Pasient -og pårørendetorget gjør ventetiden lettere for besøkende. Med dette initiativet vil besøkende få mulighet til å snakke med personer som har selv levd med en diagnose.

– De kan få utlevert diverse brosjyremateriell og få hjelp til å finne kvalitetssikret informasjon via internett, sier Strand.

Samarbeid

Ninni Petrine Jensen, som nylig mottok Kongens fortjenestemedalje for sin frivillige innsats i Norsk forening for stomi, reservoar og mage -og tarmkreft (NORILCO), fikk også tildelt blomster for hennes samarbeid med Nordlandssykehuset, fra direktøren.

Det nye torget har et nært samarbeid med Lærings -og mestringssenteret i Nordlandssykehuset.

– Vi er kjempestolte over å få være med å ønske brukerorganisasjonene velkommen inn i sykehuset og gleder oss til å samarbeider, sier leder for Lærings -og mestringssenteret, Lene Pedersen til Nordlanssykehuset.

De 40 vertene som er med, har alle gjennomgått et tretimers opplæringskurs på Lærings -og mestringssenteret med fokus på kommunikasjon og etikk, og har skrevet under på en samarbeidsavtale med taushetserklæring.

Torget vil i oppstarten være bemannet hver onsdag klokken 10:00 – 14:00, men regner med å utvide åpningstiden allerede til høsten.