Han skal bistå kvinnene utsatt for celleprøverot

Av
Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

De fornærmede etter celleprøverotet hos Nordlandssykehuset har fått oppnevnt bistandsadvokat.

LES OGSÅ: Ettergransker 800 celleprøver

Salten tingrett oppnevnte mandag Tarjei Ræder Breivoll til bistandsadvokat for Christine Klippenvåg Nordgård, May-Liss Pedersen og en kvinne fra Sandnessjøen.

De tre kvinnene fra henholdsvis Bodø, Fauske og Sandnessjøen har anmeldt Nordlandssykehuset i Bodø for brudd på helsepersonell-loven og grov uaktsomhet etter at en rekke celleprøver over en tiårsperiode ble vurdert som normale, tross at det i ettertid er bevist at kvinnene hadde livmorhalskreft.

LES OGSÅ: - Nordlandssykehuset er skyld i at jeg må leve med alvorlige skader

– Både sakens art, alvorlighetsgrad og skadene sykehusets handlemåte har påført de fornærmede, gjør det naturlig at bistandsadvokat oppnevnes. Vi har fått utlevert kopi av sakens dokumenter fra politiet og er nå i ferd med å gjennomgå disse, skriver Breivoll i en e-post til AN.

Støttespiller

Fungerende sorenskriver Brit Ankill i Salten tingrett forklarer hvilke vurderinger som ligger bak oppnevnelse av bistandsadvokat:

– Jevnfør Straffeprosesslovens paragraf 107 A, har fornærmede krav på bistandsadvokat når det gjelder overtredelse av enkelte bestemmelser i Straffeloven. I saken mot Nordlandssykehuset er sykehuset mistenkt for brudd på Helsepersonell-loven og tingretten har vurdert det dit hen at de fornærmende kan ha bruk for en støttespiller under etterforskningen, sier hun.

Sorenskriveren understreker at hun ikke kjenner til hvilke vurderinger som ligger bak akkurat denne saken.

Alvor

Når det blir oppnevnt bistandsadvokat, er det enten grunn til å tro at den fornærmede har fått betydelig fysisk eller psykisk skade som følge av lovbruddet, eller at sakens art og alvor anses som så alvorlig at spesielle hensyn må tas.

– Sier dette noe om alvorlighetsgraden av det påståtte lovbruddet?

– Saken er vurdert alvorlig nok til at fornærmede kan ha behov for hjelp under etterforskningen.

Ankill presiserer at oppnevningen kun gjelder inntil eventuell tiltale blir tatt ut.

– Dersom det kommer tiltale, vil det bli gjort en ny oppnevning «På grunn av sakens art og alvor».

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken