Frykter prøvene aldri ble kontrollert

Artikkelen er over 6 år gammel

– Saken har mye større omfang enn hva vi hadde trodd.

DEL

Det konkluderer de tre kvinnene med etter å ha blitt gjort kjent med en del av etterforskningsmaterialet.

– Det ser ut til at sykehuset har begått grove feiltolkninger helt tilbake til år 2000. I tillegg sitter jeg igjen med et inntrykk av en avdeling preget av uro, nedskjæringer og stort arbeidspress, sier en kvinne fra Sandnessjøen.

Oversett?

De frykter at prøvene aldri ble kontrollert og har bedt politiet om å undersøke om det faktisk har vært nok folk på jobb per dag til å vie forsvarlig nok tid til analyse av hver enkelt prøve.

– For meg er det uforklarlig at sykehuset kunne feiltolke henholdsvis tre, fire og fem prøver på rad for de samme pasienter, når rescreeningen viste tydelige celleforandringer i samtlige, argumenterer Christine K. Nordgård. Ifølge May-Liss Pedersen, lovet sykehuset at de skulle ta tak i problemene i 2007 og hun ble svært skuffet da det viste seg at samme feil hadde rammet flere.

Må få konsekvenser.

– Hva tenker dere om utfallet av denne saken, i lys av de nye opplysningene dere sitter med i dag?

– Vi kan ikke tenke oss at saken henlegges. Slik vi ser det, foreligger det bevis på at sykehuset både har begått grove feil over lang tid, at de har visst om tabbene og manglene lenge, men unnlatt å ta tak i problemene. Dette er en prinsipiell sak. Det holder ikke at Nordlandssykehuset lover bot og bedring, avslutter de.

Vanlig.

– Har sykehuset lykkes med å finne ut hvordan prøvene har blitt feiltolket?

– Ja, dette er nok vanligere enn først antatt fordi følsomheten til disse undersøkelsene kun er omtrentlig, svarer medisinsk direktør Barthold Vonen og forklarer: – For hver kvinne med celleforandringer som blir funnet ved hjelp av celleprøve, er det en kvinne med celleforandringer som ikke blir funnet. I de tilfellene hvor kvinner likevel utvikler kreft til tross for regelmessig screening, har det i mange tilfeller vært celleforandringer som har vært oversett eller feilvurdert i flere celleprøver. Noen ganger har legen som tok prøven ikke fått med de aktuelle cellene. Andre ganger er vurderingen meget krevende fordi det foreligger en dårlig prøve eller at prøven har innhold som forstyrrer diagnostikken. Dette gjelder all screening i Norge og ikke bare for screening utført her.

Har ikke oversett.

– Kan prøvene til de tre kvinnene rett og slett ha blitt oversett?

– Jeg har ingen holdepunkter for at vi har oversett noen prøver. Vi baserer våre uttalelser nå på skriftlig dokumentasjon fra førstegangsscreening og rescreening av samme prøve. Vonen sier sykehuset har dokumentasjon på at manglende videreutdanning hos screenerne ikke er årsak til feiltolkning av de aktuelle prøvene.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken