Hver fredag skriver Helse Nords administrerende direktør, Lars Vorland, et fredagsbrev som publiseres på Helse Nords nettsider.

Denne fredagen skriver Vorland om den mye omtalte luftambulansesituasjonen.

- Når flere ambulansefly blir stående på bakken samtidig, er det en alvorlig situasjon. Spesielt for den akuttmedisinske beredskapen. Jeg har de siste ukene snakket med leger, sykepleiere og ikke minst innbyggere. Mange av dem har uttrykt stor bekymring: «Hva skjer hvis pasienter ikke når frem til sykehuset i tide?».-Jeg har stor forståelse for denne frykten, skriver Vorland.

LES MER: Enige om å gjenoppta forhandlingene

Ingen av sykehusene i Nord-Norge har meldt om alvorlige hendelser som følge av situasjonen.

Påstander

Vorland skriver videre at det spesielt er én ting han har lagt merke til de siste ukene.

- Det er hvordan enkelte misforståelser har fått etablert seg som sannheter i den offentlige debatten. En av dem er at anbudsprosessen har vært uredelig. Den andre er at ambulanseflytjenesten blir dårligere som følge av ny leverandør. Jeg mener at begge disse påstandene er feil, skriver Vorland.

Under punktet om anbudsprosessen skriver han:

- Verken jeg eller Luftambulansetjenesten HF ga på noen tidspunkt styrene i de regionale helseforetakene noen form for sensitiv informasjon om anskaffelsen. Dette ville bryte med styringslinjen og organiseringen av Luftambulansetjenesten HF. Marianne Telle og styret Helse Nord RHF har dermed ikke kunne påvirke anbudskonkurransen eller utfallet av den på noe tidspunkt, noe enkelte har hevdet.

LES MER: Marianne Telle trekker seg som styreleder

Politisk diskusjon

Babcock tar over drifta av ambulanseflytjenesten i juli 2019. Beredskapssituasjonen fram til da er ikke avklart.

- Vi står fremdeles i en situasjon hvor vi tidvis har flere utmeldte fly enn i en normalsituasjon. Men vi følger situasjonen nøye og setter inn nødvendige tiltak. Min viktigste oppgave er å sørge for at befolkningen i Nord-Norge får helsehjelp. De politiske diskusjonene i denne saken skal andre ta seg av, skriver Vorland.

Striden i luftambulansetjenesten

Lufttransport har hatt ansvaret for luftambulansetjenesten i Nord-Norge i mer enn 25 år, men tapte mot Babcock SAA da kontrakten ble lagt ut på anbud.

Lufttransport skal levere ambulanseflytjenesten frem til sommeren 2019, men sier nå at det vil være umulig å klare fordi 12 piloter har sagt opp og andre søker seg bort fra selskapet.

Nylig brøt Babcock SAA forhandlingene med Norsk Flygerforbund om en kollektiv overgang for Lufttransports piloter. Situasjonen nå er at mange piloter har sykmeldt seg, eller erklært seg "not fit to fly". Det har igjen ført til at fly er blitt satt på bakken.