- For tiden opplever vi en krevende situasjon i ambulanseflyberedskapen, skriver Helse Nord på sine nettsider.

På de nordnorske luftambulansebasene skal det normalt være fem fly i beredskap på natt. På dag er det seks fly.

Akkurat nå er det tidvis flere utmeldte fly, fly som ikke er i beredskap, enn i en normalsituasjon.

Tirsdag, fra klokka 06.00 til klokka 18.00, er fem av seks fly i beredskap. Fra tirsdag klokka 18.00 til onsdag klokka 06.00 forventes det tre av fem fly i beredskap. Ett av disse flyene er utmeldt noen timer i løpet av vakta, som varer i tolv timer.

Tirsdag ettermiddag går også et helikopter fra Forsvaret på vakt i Kirkenes.

Situasjonen er krevende, men håndterbar, slik Luftambulansetjenesten HF og Helse Nord RHF vurderer det per nå.

Mandag kveld, etter et ekstraordinært styremøte i Luftambulansetjenesten HF, ble flere tiltak for å styrke beredskapen presentert.

LES MER: Ekstraordinært styremøte om luftambulansen: Her er tiltakene styret iverksetter