Nye målinger av bakterier rundt Soløyvannet: Voldsomme utslag