Gå til sidens hovedinnhold

Mattilsynet advarer: Umiddelbar helsefare med ris solgt i hele Norge

Artikkelen er over 3 år gammel

Trekkes nå tilbake fra markedet.

Mattilsynet melder at det er påvist ulovlig høye mengder av av to plantevernmidler i ris av av typen «Indian Sun Basmati Rice, Classic Pearl», importert av Famous Food AS.

Risen er solgt til butikker og restauranter i hele Norge, og har lotnummer 7156 og har best før-dato 01/2021. 

- Laboratorieanalyser viser funn av plantevernmidler over grenseverdi, og funnet er vurdert som helsefarlig, skriver Mattilsynet i en melding.

Konkret er det snakk om plantevernmidlene tricyclazole og Triazofos. Førstnevnte er et middel for å bekjempe sopp, mens det andre er et insektsmiddel.

Ingen av de to stoffene er tillatt brukt i Europa, men sistnevnte ble brukt frem til 2011.

- Det er ikke mulig å utføre inntaksberegninger for plantevernmidlet tricyclazole siden det er ingen fastsatte ADI/ARfD (akseptabelt daglig inntak/akutt referanse dose) på grunn av utilstrekkelige data for stoffets gentoksisitet (skadepotensialet på arvematerialet) og karsinogenisitet (kreftfremkallende egenskaper). Det konkluderes derfor med at det kan være umiddelbar helsefare forbundet med funnet, skriver Mattilsynet.

Kommentarer til denne saken