Helsesøstrene fra Bodø gjorde rent bord: - Det kom veldig overraskende

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Marit Lund Hansen kan nå kalle seg for årets helsesøster i hele landet.

– Marit Lund Hansen er kåret til «Årets helsesøster» for sin fantastiske innsats for å løfte fram og jobbe for at barn og unges rettigheter blir ivaretatt. Hennes arbeid har blant annet resultert i en styrket skolehelsetjeneste i Bodø kommune. Alle skolene har nå helsesøster på normtall. Hun er en fremragende samfunnsaktør, skriver juryen i sin begrunnelse.

– Som leder jobber Marit aktivt og strukturert opp mot med politikere, journalister, elevorganisasjoner og andre samarbeidspartnere. Administrativt og politisk nivå i kommunen er blitt godt kjent med viktigheten av helsefremmende og forebyggende arbeid. Marit har vært ute etter å løfte fram de gode eksemplene og står fram som en tydelig talsperson på vegne av barn og unge. Hun snakker befriende uredd i media og er gjerne tydelig der andre tier. Marit bidrar til god omdømmebygging for helsesøsterfaget, hun er en god leder en inspirerende foredragsholder.  

– Marit er positiv, humoristisk og har et smittende engasjement. Hun snakker også varmt om viktigheten av leirbålet for å hente seg inn og få ny energi. Marit er flink til å skape slike leirbål for sine ansatte.

Lund Hansen er for øyeblikket på Helsesøsterkongressen i Lillestrøm med nesten 700 andre helsesøstre. Det var under onsdagens festmiddag kunngjøringen kom og hun ble kåret til årets helsesøster.

– Jeg føler meg virkelig ydmyk og beæret, men først og fremst stolt på vegne av barn og unge. Denne prisen ønsker jeg å dele med mine dyktige ansatte. Dette er lagarbeid, og de ansatte gjør en stor forskjell for barn og unge hver dag, forteller en rørt Lund Hansen.

Fremover ønsker hun å fortsette det gode arbeidet som gjøres for barn og unge, og Lund Hansen forteller at prisen er en utrolig inspirasjon til å forsette med å utvikle det faglige innholdet i tjenesten framover. Det å utvikle systemer for god samhandling er et viktig nøkkelord framover for å lykkes i det helsefremmende arbeidet. Hun vil også rette en stor honnør til politikere i Bodø som har visst vilje til å satse på barn og unges oppvekstvilkår.

Ikke første prisen

Hansen ble tidligere i år også kåret til årets sykepleierleder i Nordland.

– Det kom overraskende, men det er veldig gledelig å få en sånn pris. Jeg er absolutt beæret og ydmyk, sier Lund Hansen.

– Jobben betyr utrolig mye for meg. Jeg pleier å si at jeg har verdens beste arbeidsplass, sammen med masse forskjellige faglige og omsorgsfulle kollegaer. Mine ansatte gjør en fantastisk jobb, og bidrar til å skape en forskjell hver dag hos barn og unge. Innholdet i jobben er det som gir mening. Jobbe for å gi gode tjenester til barn og unge i Bodø kommune, det betyr mye, forteller hun avslutningsvis.

Hedret

Men Hansen var ikke den eneste Bodø-helsesøsteren som ble hedret. Det ble også Ann Heidi Skjørseter. Hun fikk prisen «Den gylne penn».

– Ann Heidi har i over 3 år, i tillegg til å være helsesøster i Bodø kommune, skrevet på fritiden og hatt en fast spalte i Avisa Nordland en gang pr. måned i helgebilaget Fri Helg. Helsemisjonæren kalte avisa tittelen på introen om henne. Spalten hennes har tema innen helse, familie, barn. Gjennom spalten får hun vist fram mangfoldet i den varierte jobben som helsesøster.

– Eksempler på tema fra spalten er: Småbarnsforeldre og mobilbruk, foreldreveiledning, barnefattigdom, vold i familier, for å nevne noe. Hun skriver på en faglig overbevisende måte som bidrar til refleksjon, uten at det oppleves som en irettesettende pekefinger. Ann Heidi er en god samfunnsaktør. Gjennom sin formidling av helsefremmende og forebyggende helsesøsterarbeid bidrar hun til viktig folkehelseopplysning. Ann Heidis gylne penn har et flott folkelig språk, hvor hennes faglige tyngde, engasjement og egne erfaringer, samt ny forskning på vårt fagområde, gir leserne god innføring i viktige tema.

Det har ikke lyktes Avisa Nordland å få en kommentar fra Skjørseter.

Artikkeltags