Legger ny strategi for nasjonalparken

SPEKTAKULÆRT: Rago nasjonalpark har brusende fosser, glatte svaberg, og spektakulær utsikt. Foto: Arkiv

SPEKTAKULÆRT: Rago nasjonalpark har brusende fosser, glatte svaberg, og spektakulær utsikt. Foto: Arkiv

DEL

Rago nasjonalpark har alltid vært et viktig område for lokalbefolkningen. Nå har man utarbeidet et forslag til besøksstrategi.

Rago nasjonalpark, som ligger i Sørfold kommune, ble først og fremst etablert for å ta vare på naturverdier. Lokalbefolkningen har brukt området til både reinbeite, gruvedrift, jakt, fiske og uttak av tømmer.

Nå har Midtre Nordland nasjonalparkstyre utarbeidet et forslag til besøksstrategi. Det er Nordland fylkeskommune positive til.

– God besøksforvaltning av våre vernede områder er viktig for å ivareta de verdiene som gir grunnlag for vern. Det er også viktig for å gi de besøkende de virkelig gode opplevelsene, påpeker enhetsleder for kultur, miljø og folkehelse, Stine Qvigstad Jenvin.

I moderne tid har nasjonalparken blitt viktig for friluftsliv, rekreasjon og reiseliv og Rago har i de siste 20 til 30 årene hatt et høyt besøk av lokale brukere og turister, både norske og utenlandske.

– Besøksstrategier for nasjonalparker vil gi en kunnskapsbasert forvaltning av noe av det flotteste vi har å by på her i fylket vårt. Reiselivet er i vekst og naturen er et av de viktigste argument for å reise på ferie til Norge. God informasjon til besøkende vil bidra til ansvarlig bruk, noe som gjenspeiles tydelig i strategiens strategiske grep og tiltaksplan, påpeker hun videre.

Det er ifølge henne spesielt positivt at et mål for besøkende er økt innsikt i samisk bruk av natur. Fylkeskommunen ønsker at det samiske perspektivet også tydeliggjøres i målet for lokal verdiskaping og reiselivet.

Artikkeltags