Alarmtelefonen for barn og unge opplevde i sommer over 20 prosent økning i antall henvendelser. De fleste gjaldt angst, selvskading og selvmordstanker.

– Vi ser en markert økning i antall henvendelser fra i fjor sommer til i år. Vi får flest henvendelser om psykiske helseproblemer som angst, selvmordstanker og selvskading, sier leder Margrethe Østerhus av Alarmtelefonen til NRK.

Mellom 23. juni og 31. juli fikk de 443 henvendelser. I fjor var antallet i samme periode 362. Det er en økning på 22 prosent.

Østerhus er ikke overrasket over at psykisk helse topper statistikken. Hun sier det samsvarer med andre statistikker i barnevernstjenesten og skolehelsetjenesten. Andre temaer som blir tatt opp er familievold, konflikter mellom barn og foreldre, foreldres rusmisbruk, atferdsproblemer og omsorgssvikt.

Fagansvarlig Kristin Oudmayer for oppvekst og inkludering i UNICEF Norge sier mange som sliter til vanlig opplever et økt trykk om sommeren når rutinene faller bort. Hun mener man må fokuseres mer på å lære unge hvordan de kan håndtere utfordringene de står i.

– Vi har ikke nok kunnskap om hvordan vi kan forebygge psykiske helseproblemer. Vi må tydeliggjøre hvilke verktøy familie, barnehage/skole og den unge selv kan bruke, sier Oudmayer.

(©NTB)