Helse og omsorg i Bodø må ha 375 nye årsverk fram til 2028

Mangelen på sykepleierfaglig kompetanse er kritisk i Bodø. I én av virksomhetene mangler det nær 20 faste årsverk, som må fylles med vikarer.