Det er gledelig at Hamarøy kommune synes å ha sikret seg investeringstilskudd for bygging av omsorgsboligene på Oppeid og Drag – håper dette vil lykkes, og at Statsforvalteren vil supportere beslutningen/planene!

Med en stadig økende eldre befolkning og lange ventetider vil de nye omsorgsboligene være svært velkommen! Generelt er det noe «gråvær» over både de nasjonale- og regionale helseressurser, og i det ganske land sliter primærhelsetjenesten med å tiltrekke seg nødvendig fagpersonell. Når en hørte helseminister Ingvild Kjerkols «årstale» i Trondheim den 17. januar kan en lure på om hun snakket om forholdene i Norge, for det som mest gikk igjen var beskjeden om knapphet på ressurser både finansielle og menneskelige. Mens nasjonen renner over av penger synes redselen for inflasjon og kostnadsøkning å være mer i fokus enn å trygge gode helsetjenester til folket!

De fleste helseforetak har hatt underskudd i sine budsjetter og verst står det til i Helse Nord. At sykehus- og helsesektoren er komplekse og utfordrende kan en lett forstå, men at det skal vises moderasjon etter år med stor belastning med korona og nå med influensa og RS-virus, er ikke lett å akseptere. Dette er sannsynlig en feiltolkning av hva som skaper inflasjon.

Vi kan ikke fortsette å godta at over 200.000 mennesker står i kø for behandling i Norge og at vi ikke har en masterplan for hvordan vi kan rekruttere og sikre tilstrekkelig helsepersonell! Utdanning og tilgjengelighet av sykepleiere og leger er så avgjort en nasjonal oppgave, og kommunene blir påført millionbeløp i ekstrakostnader for å rekruttere nødvendig personell via vikarbyrå. At vi under de rådende forhold også skal være kritiske med hensyn til bruk av de private tilbudene gjør ikke saken bedre!

Når Hamarøy kommune nå er i gang med å rekruttere ny kommunalleder for helse og velferd synes det å være viktig at i forlengelsen av denne stillingen etableres en rekrutteringsstrategi for helsepersonell med tilstrekkelige attraktive betingelser (inklusiv turnusordninger) slik at en kan redusere behovet for ustoppelige svindyre strakstiltak via vikarbyrå! En del av «medisinen» i primærhelsetjenesten er at vi som brukere føler oss trygge, blir sett, ivaretatt og får tilbakemelding etter konsultasjon!

Dette oppnår vi best om vi har en fastlege og sykepleiere som vi kjenner og har tillit til!