Gå til sidens hovedinnhold

Senja sier nei til hjertesenter i Bodø

Artikkelen er over 4 år gammel

Noen dager før fristen for å komme med innspill til hvorvidt det skal etableres et PCI-senter i Bodø, har det kommet inn 11 høringssvar.

LES MER: Kjemper for lik behandling til hjertepasienter

LES MER: Vi aksepterer ikke at mennesker dør fordi de bor i Nordland

De aller fleste av dem konkluderer med at et senter i Bodø er nødvendig for å sikre et likeverdig behandlingstilbud for hjerteinfarktpasienter i Nord-Norge.

Styret i Nordlandssykehuset vedtok 13. desember å be Helse Nord legge til rette for et slikt tilbud i Bodø.

Men kommuneoverlege i Lenvik kommune på Senja går motstrøms.

– Som det anføres i høringsutkastet ser vi også utfordringer knyttet til kvaliteten i tilbudet. I European Society of Cardiology’s (ESCs) retningslinjer for behandling av STEMI (2012) anføres det at det er observert lavere mortalitet ved primær PCI på høyvolumsenter, og derfor anbefales det at kun sykehus med et døgnåpent PCI-tilbud bør utføre primær PCI ved STEMI, skriver Steinar Konradsen assisterende kommuneoverlege i høringssvaret.

Han anfører videre at de betydelige kostnadene etablering av et slikt senter, kan komme til å gå på bekostning av andre pasientgrupper:

– Når nye og kostbare metoder skal vurderes, må man også se om ressursene kan anvendes på en alternativ måte som er bedre

Konradsen mener innføring av sjekklister og pakkeforløp samt satsing på prehospital trombolyse vil ha større nytte for befolkningen i Helse Nord enn etablering av et PCI-senter i Bodø.

LES MER: Sammen om hjertesenter

LES MER: Vil ikke ha A-lag og B-lag innen hjertehelse

Dette argumentet deler kommuneoverlege Erik Langfeldt og fastlege Helge Bjøru i Nordkapp kommune. De mener man må sette av mer penger på å gjøre flere i helsetjenesten i stand til å gi trombolyse.

– Skal man lykkes med å øke bruken av prehospital trombolyse krever det at spesialisthelsetjenesten er villig til å bruke faglige og økonomiske ressurser. Vår erfaring tilsier at man bør prioritere legevaktene og gå aktivt ut med tilbud om kompetanseheving og å sikre at nødvendig utstyr og medikamenter er på plass, skriver de, men tar ikke stilling verken for eller mot et PCI-senter i Bodø.

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) opplyser til AN at styret skal behandle et høringsutkast i sitt møte den 27. januar. De har fått utsatt frist fra Helse Nord.

Her er oversikten over høringssvarene som har kommet inn til nå. Høringsfristen er satt til 15. januar.

  Høringssvar hjerteinfarkt og PCI–Bjørnar Olaisen.pdf

  Høringssvar hjerteinfarkt og PCI–Bodø kommune.pdf

  Høringssvar hjerteinfarkt og PCI–Lurøy kommune.PDF

  Høringssvar hjerteinfarkt og PCI–Nordkapp legesenter.PDF

  Høringssvar hjerteinfarkt og PCI–Nordland fylkeskommune.pdf

  Høringssvar hjerteinfarkt og PCI–Nordland legeforening.pdf

  Høringssvar hjerteinfarkt og PCI–Salten regionråd.pdf

  Høringssvar hjerteinfarkt og PCI–Senjalegen Lenvik kommune.pdf

  Høringssvar hjerteinfarkt og PCI–Sør-Helgeland regionråd.PDF

  Høringssvar hjerteinfarkt og PCI–Vestvågøy kommunestyre.pdf

  Høringssvar hjerteinfarkt og PCI–Øksnes kommune.pdf

  Høringsutkast–Hjerteinfarkt og PCI–et likeverdig tilbud i Helse Nord–Bør det opprettes PCI-tilbud.pdf

Kommentarer til denne saken