Helse Nord lyser ut en anbudskonkurranse for behandling av psykiske lidelser hos voksne til en totalverdi av 410 millioner kroner.

Anskaffelsen skal resultere i en eller flere kontrakter og gjelder for en seksårsperiode.

Avtalene gjelder døgnbehandling i institusjon for pasienter der poliklinisk behandling ikke er tilstrekkelig, og supplerende poliklinisk behandling som del av et behandlingsforløp.

I tråd med helsepolitiske føringer skal tjenestene supplere tilbudet til helseforetakenes DPS og regionens avtalespesialister, og omfatter derfor ikke høyspesialiserte tjenester, heter det i utlysningsteksten som er publisert i Doffin.

Anskaffelsen gjelder følgende behovsområder:
1. Traumelidelser
2. Foreldre med psykiske lidelser og alvorlige samspillsvansker
3. Personer med sammensatte og langvarige psykiske lidelser

Avtalene har i utgangspunktet en varighet på fire år, med mulighet for forlengelse i inntil 1 + 1 år.

I dag har Helse Nord kontrakt Viken senter for psykiatri og sjelesorg i Bardu. Viken senter har fått forlenget avtalen, som opprinnelig gikk ut i 2014, med to pluss to år. Men denne går altså ut 31.12.2018.

Eksisterende avtale har en kostnadsramme på 63,6 millioner kroner i året.

Estimert årlig beløp i det nye konkurransegrunnlaget blir 68,3 millioner kroner, noe som betyr en økning i satsingen på psykisk helse for voksne på rundt fem millioner kroner årlig.

Les mer: Styret i Helse Nord ber om at brukerne høres i traumesaken

Les mer: Helse Nord vil legge ned traumeenheten

Les også: Eirill (20) har ventet i flere måneder på hjelp. Da hun fikk plass, la sykehuset ned behandlingstilbudet

Les også: Flere hundre demonstrerte i Glasshuset