Styret i Helse Nord har bestemt seg. Sykehusvedtaket ble enstemmig

Vedtaket som et enstemmig styret i Helse Nord til slutt falt ned på ble framsatt av styremedlem Svenn Are Jenssen fra Bodø.