«Uforsvarlige ambulanseflytjenester». Dette er overskriften på en pressemelding Statens helsetilsyn sendte ut mandag. Det alene bør få det til å gå kaldt ned over ryggen på de fleste av oss, og det blir ikke bedre av å lese resten av meldingen.

På bakgrunn av de kapasitetsutfordringer som oppsto da ambulanseflytjenesten skiftet operatør i juli 2019, har Helsetilsynet undersøkt om dette har gått ut over sikkerheten til befolkningen i Nord-Norge. Svaret på det er et klart ja.

Helsetilsynet skriver: «De regionale helseforetakene har ... ikke sørget for at pasienter i Nord-Norge med behov for øyeblikkelig hjelp tilbys forsvarlige, koordinerte og helhetlige ambulanseflytjenester».

Dette vil særlig gjelde pasienter fra Nordland og Finnmark, som i stor grad er avhengig av transport med ambulansefly.

Før og rett etter skiftet av operatør var det mye turbulens rundt ambulanseflytjenesten. Noen mente det handlet om en helsefarlig rasering av tilbudet, andre at pasientene ble brukt som en brekkstang i lønnskampen til de ansatte innen sektoren.

Siden har det vært mer stille rundt saken, men etter Helsetilsynets rapport kan det ikke herske noen tvil: Dagens ambulanseflytjeneste i Nord-Norge fungerer ikke som den skal, og det går ut over nordlendingenes helse og sikkerhet.

Administrerende direktør Cecilie Daae i Helse nord er enig i at Helsetilsynet har påvist en alvorlig svikt i ambulanseflytjenesten. Det er et viktig skritt i riktig retning, for her må all prestisje legges til side.

Det er Helse nord som har det overordnede faglige ansvar for tjenesten, og det er de som må rydde opp. I samarbeid med alle de andre aktørene innen ambulanseflytjenesten.

Daae sier det allerede er igangsatt et arbeid for å gjøre tjenesten bedre, men den bør nå få en konkret tidsplan.

Nærmest for hver time som går før det er ryddet opp øker faren for at svikten i denne essensielle tjenesten fører til tap av ikke bare helse, men liv.

Saken har også en politisk side. Det manglet ikke på advarsler da man endret operatør i 2019 etter en anbudsutlysning. Mange mente at denne type livreddende tjenester ikke bør sette ut på kommersielle anbud.

Regjeringen overså de advarslene, og insisterte på alt ville gå bra. Det gjorde det ikke, og det gjør det nødvendig å se på hele anbudssystemet på nytt.

Om det bør medfører at man fjerner anbud helt, eller endrer på kriteriene får debatten vise. Men slik man har operert til nå kan det ikke fortsette. Og til sjuende og sist er det å endre på de overordnede prosesser et politisk ansvar.

Så får Helse nord i mellomtiden ta sitt ansvar og rydde opp.