Ny vår: Vanja Helen Olsen Adreassen (22) puster godt med de nye lungene, og selv om livet fremdeles byr på utrfordringer for krigeren, er hun intet mindre enn et medisinsk under. Dette bildet ble tatt i oktober, da lauvet var gult. Det er ei farge Vanja tåler, fordi livet har vist rødt så mange ganger.

Endelig lever Vanja (27): - For meg er det sykt at folk tar pusten for gitt

Av
Publisert