Noen av oss husker Sovjetunionens inntog i Tsjekkoslovakia. I august 1968 ble vi kjørt fra Maukstadmoen til Tamokdalen for å «ta imot» den røde armé. Tamokdalen ligger en times reise fra Tre-Riksrøysa og Finland var, den gang, mye nærmere knyttet til Sovjetunionen. Sovjeterne kom, heldigvis, ikke.

Alle har lagt merke til spillet mellom Medvedev og Putin. Ingen har unngått å se målet. På det mer fredelige plan, men ufordelaktig nok for Bodø, har Avinor nettopp redegjort for deres mål. Mulighetene, nå, ligger i å ta i betraktning disse begredeligheter og at det med dem vil gå mange år før ny flyplass er i virksomhet. Imens ligger forsvars-betongen der, til ingen nytte. Det er sent, men forhåpentligvis innenfor rekkevidde, at Bodø ser sin mulighet og den ligger i den bynære granittformasjon som stikker opp av havet, innenfor Landegofjorden og utenfor Burøya. Den Store Hjartøya har god plass til den planlagte flyplassen. Så kan planleggere og andre interessenter «boltre» seg med detaljene på den lille og på Skipsholmen.

«Øyriket» eies av Bodø kommune, en kommune hvis utvikling i hele etterkrigstiden har vært understøttet av flyplass og samferdsel. Nå er tiden her til å se hen til en helt ny flyplass, også i forsvarssammenheng. Og dette dreier seg ikke bare om Bodø, Evenes og Andenes, men om sammenhengen til Keflavik i vest og Tampere i øst. I tillegg kommer Brussel og hele alliansen, ellers, selvfølgelig.

Noen burde sondert finansieringsmuligheter med Jens, for dette kan være siste mulighet til å ha en «kjenning» i de indre sirkler. Og med noen kløkt, kan sprengningsarbeider igangsettes raskt og helt uavhengig av Avinors tidsnære medvirkning. Kommunen slipper, uansett, å kjøpe byggegrunn av Forsvaret.

Den sivile del vil være godt ivaretatt i en «hub» med vei, jernbane (som allerede ligger fram til Burøya), sjø og luft. Det er avklart for lengst. Nå er det bare spørsmål om Bodø kan og vil ønske både sivile og militære venner velkommen på en flyplass som ikke ligger midt i byen. «Du må ikke sove». Arnulf Øverland 1937.