Hedret innbyggere som utgjør en forskjell i kommunen

– Dette var både overraskende og veldig hyggelig.