Gå til sidens hovedinnhold

Havfarmen og føre var

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyre-politikerne Jan-Folke Sandnes og Bård Ludvig Thorheim uroer seg for den voksende motstanden mot havbruksnæringen, og i særdeleshet den som retter seg mot Nordlaks sitt havfarmprosjekt.

I et leserinnlegg i lokalmedia uttrykker de to full tillit til næringen, faginstansene og sektormyndighetene. Uten ett eneste kritisk ord nærmest skamroses de store selskapene, for sin enorme innovasjon og milliardinvesteringer, særlig i Steigen, Hamarøy og Sørfold.

Ja, det er lett å bli blendet av musklene og farten i havbruksnæringen. Ikke minst når det skjer i småkommuner som våre. Men å påstå at en næring med så store problemer er bærekraftig, blir både pinlig og direkte uforståelig.

Like utenfor Hadseløya i Vesterålen har Nordlaks hatt sin første havfarm i drift i et års tid. Problemene har stått i kø. Selskapets egen rapport til Fiskeridirektoratet er rett ut sagt skremmende lesning. Fiskevelferden om bord har vært under enhver kritikk. Luseproblemet har på ingen måte blitt borte. Tvert om er det akkurat som før, og behandles deretter, med store mengder gift. Omfanget av sykdom, skader og død mangler sidestykke. I tre av seks merder er dødeligheten på over 30 %. Av et totalt antall fisk på 2402683 individer, døde hele 541469 (!), og det på bare noen ganske få måneder. Med all mulig respekt, dette har ingenting med bærekraft å gjøre. Derimot det stikk motsatte. Det som har skjedd er dyrevelferdsmessig forkastelig og etisk uforsvarlig, og burde vært det også politisk. I stedet for å ta alvoret inn over seg, ytrer ikke Sandnes og Thorheim ett eneste kritisk ord om noe av dette. Det uroer meg. Likedan at det heller ikke nevnes at Fiskeridirektoratet har reagert kraftig, ved foreløpig å ikke etterkomme Nordlaks sin søknad om å konvertere utviklingstillatelsene til faste.

Som kjent har styret i foreningen Bevar Vestfjorden for framtiden, der jeg er leder, vedtatt å politianmelde Nordlaks for åpenbare brudd på dyrevelferdsloven. Etter at Nordlaks-ledelsen tok kontakt og vi nå er i dialog, har vi valgt å ta et steg til siden. I stedet for å politianmelde har vi løftet saken inn for Mattilsynet. Vårt anliggende går lenger enn fiskevelferden om bord i Havfarm 1. Gjennom saklig og målrettet informasjon ønsker vi å stoppe planene om en ny havfarm utenfor Tranøy i Hamarøy.

Hvorfor? Fordi en ny havfarm i Vestfjord-bassenget, i tillegg til den som allerede er i Hadselfjorden, vil sette atskillig større verdier på spill enn de Sandnes og Thorheim bekymrer seg for. En ting er at havfarmen er i direkte konflikt med sjeldne og ytterst sårbare korallforekomster som Norge har internasjonale forpliktelser overfor. En annen er problemene den representerer for skreien og skreiyngelens oppvekstvilkår. Det er godt dokumentert at i Vestfjorden og tilliggende sidefjorder har raudåta sitt viktigste overvintringsområde. Raudåta er mat for skreiyngelen. Med støtte fra faglig ekspertise mener vi at en gigantisk havfarm med alle de miljøproblemene som følger av avlusing og store mengder fiskeavføring, vil være en alvorlig trussel mot hele det finstilte marine økosystemet i og rundt Vestfjorden og dermed også mot det framtidige bosetningsgrunnlaget i nord. I stedet for å la seg blende av en ikke bærekraftig utvikling og milliardinvesteringer i havbruksnæringen, ber vi våre politikere, også i Høyre, om å fokusere mer på risikoen som følger av en tilsynelatende grenseløs næring, og heller være føre var.

Kommentarer til denne saken