Stor konferanse til Bodø: - Vi vet at det er et stort kommersielt potensiale