Har testet 170 personer etter påvist smitte. Nå foreligger svaret på 14 av dem

Hamarøy kommune har fått svar på testene.