Har tapt nesten 100 millioner de siste månedene

Nordlandssykehuset og de andre helseforetakene har hatt stor inntektssvikt og høye merkostnader.