Har selv blitt mobba på skolen og avkledd og klær revet istykker og grua til alle friminutt, timer osv. Disse sårene går aldri bort.

Her får du de siste meningene fra leserne i spalten Åpen linje. Si din mening via apen@an.no eller ANåpen til 2005.