Rana Blad: Det er i en pressemelding fra Statens vegvesen det går fram at veivesenet har overlevert alle planer og dokumenter for det påbegynte utbyggingsprosjektet på E6 mellom Sørelva og Borkamo til Nye Veier AS.

Strekningen er på rundt 20 kilometer og den nye veien skal gi bedre framkommelighet, større forutsigbarhet og høyere trafikksikkerhet på veien ned fra den nordlige siden av Saltfjellet og til Borkamo. Når strekningen står ferdig vil det gi en sammenhengende 90-sone fra Rognan til Storforshei.

Les mer:

I pressemeldingen skriver veivesenet at utbyggingen allerede var delvis startet da det ble vedtatt i september 2021 at Nye Veier AS skulle overta prosjektet. Det er allerede brukt 30 millioner på strekningen, hvorav 20 millioner til reguleringsplanlegging og rundt 10 millioner på fysisk arbeid langs veien.

Bare en ekstern kvalitetssikring av kostnader og en anbudsprosess gjensto før veivesenet kunne satt spaden i jorda, heter det i pressemeldingen.

– Totalt har vi lagt ned en betydelig grunninvestering i dette prosjektet. Det håper vi Nye Veier AS vil sette pris på, uttaler områdedirektør for utbygging i Statens vegvesen, Stein Johnny Johansen.

Les mer: