Gjennom oppslag i lokale medier og på Iris` egne hjemmesider er vi gjennom flere år blitt påminnet og bevisstgjort viktigheten av ansvarlig avfallshåndtering, gjennom omhyggelig sortering og levering av avfall til regionens «miljøstasjoner». Det er liten tvil om at dette har gagnet nærmiljøet vårt i stor grad. Vi leverer vårt avfall sortert i adskilte dunker/beholdere, framsatt ved det Iris definerer som kjørbar vei. Ellers leverer vi avfall sortert ved Iris sine «miljøstasjoner».

Når Iris samler inn husholdningsavfall i Fauske samles dette ved det Iris kaller «miljøtorg Fauske». Her tippes avfallet åpent på bakken, tilgjengelig for kråker og måker, før omlasting til videre transport. Som beboer på Vestmyra på Fauske er jeg morgen og kveld vitne til store mengder kråkefugler og måker som samler seg ved dette såkalte «miljøtorget». Fuglene har uhindret tilgang til husholdningsavfallet, noe som nærområdet rundt tydelig bærer preg av.

Området mellom jernbanelinja og Vestmyra fra E6 til Arsenalet er nå så tilgriset av matemballasje at det er nærmest å anse som ødelagt. I området er det i utgangspunkter fin natur med myrer og skog med turstier, akebakke og gapahuker. En søndagstur med barnebarnet på 5 år var et sjokk og en alvorlig nedtur. Det er praktisk talt ikke mulig å gå i området uten å tråkke på aluminiumstuber som er åpnet på langs. Kråkefuglene åpner tubene langsetter for å komme til innholdet. Aluminiumstubene utgjør en stor risiko for kuttskader for folk og dyr, fordi kantene på åpnede tuber er svært skarpe.

5-åringen, som har fått god miljøopplæring i barnehagen på Finneid, ble først svært lei seg over synet som møtte oss. Det tok imidlertid ikke mange sekundene før hun beordret innsamling. Kanskje et studieopphold i nevnte barnehage kan være noe for Iris` styre og administrasjon? Det hører med til historien at det ikke var noe problem å finne plastsekk å samle i. Det er området bak Iris «miljøtorg» fullt av. Ved å rydde ca. 200-300m2 fylte vi ganske fort kvart sekk med tuber og annen emballasje. Det er ikke til å forstå hvordan Fauske kommune, som medeier i Iris og husvert (?) for «miljøtorget» aksepterer det som skjer.

Vi har gjennom vinteren blitt tutet ørene fulle av hvor viktig det er for miljøet at Iris får etablere tvungen renovasjon for fritidsboliger i Saltenregionen. Ifølge Iris er det risiko for et eiere av fritidsboliger og hytter brenner avfall, slenger det fra seg eller graver det ned. Nei, Iris; De eneste som slenger fra seg søppel i skadelig grad er dere selv, med eiernes velsignelse og med god hjelp fra kråkefuglene. Snakk om selskap med selvinnsikt. Men en ting skal Iris ha: De etterlever egen visjon til punkt og prikke: «Vi gjør det enkelt». For hva er vel enklere enn å snu ryggen til forsøplingen fra egne anlegg.

PS: Innsamlet søppel er sortert og levert!