- Påtalemyndigheten mener det både er en alvorlig og omfattende tiltale, der flere av postene har et høyt skadepotensiale. Særlig punkt én, som omhandler forsøk på grov kroppsskade, sier konstituert statsadvokat Stian Pedersen Mojlanen.

Han er aktor i rettssaken mot «Mia», som skal behandles i tingretten førstkommende fredag – og hele den påfølgende uken.

Fortalte sin historie

Kvinnen er nå i midten av 20-årene. Mia er ikke hennes egentlige navn.

Avisa Nordland har fulgt henne siden andre fengslingsmøte høsten 2017, og publiserte i februar 2019 en større reportasje hvor det blant annet framkom at hun i løpet av drøye 200 dager som varetektsfengslet hadde forsøkt å skade seg selv alvorlig eller ta sitt eget liv 41 ganger.

Les den her: Jenta ingen kan hjelpe

Kort tid etter at reportasjen var publisert, opphørte varetektsfengslingen og kvinnen ble overført til helsevesenet.

Tiltalt for 17 forhold

I løpet av en treårsperiode har den opprinnelige siktelsen for angrep med kniv på helsepersonell blitt til en åtte punkter lang tiltale, som omfatter i alt 17 forhold.

Fem fra 2017, ti fra 2018, og to fra 2019.

Pedersen Mojlanen tror man vil få bruk for samtlige av dagene som er satt av til rettssaken.

- Det vil bli ført til sammen 30 vitner fra påtalemyndighetens side. Og så er det varslet ytterligere vitneførsel fra forsvarer på til sammen seks vitner, opplyser han.

Psykotisk tilstand?

Saken vil bli gjennomført på samme måte som en ordinær straffesak, men er spesiell.

- Ifølge tiltalebeslutningen som foreligger skal tiltalte i psykotisk tilstand ha foretatt de handlingene som er omfattet av tiltalen, sier Pedersen Mojlanen – og forklarer:

- Vurderingstema vil være om tiltalte har gjort handlingene som er beskrevet. Neste spørsmål blir i så fall om tiltalte var i psykotisk tilstand på gjerningstidspunktet. Hvis så er tilfelle, vil det endelige spørsmålet bli om vilkår for dom for overføring til tvungent psykisk helsevern er tilstede.

Flere vilkår

To sakkyndige vitner vil forklare seg om tilregnelighetsspørsmålet, før retten tar stilling til deres konklusjon. Dersom tiltalte anses som ikke strafferettslig tilregnelig for sine handlinger, er utgangspunktet frifinnelse. Såfremt det ikke foreligger fare for andres liv, helse eller frihet.

Noe påtalemyndigheten mener at det gjør i Mias tilfelle, ifølge tiltalebeslutningen.

- Tiltalte må bli vurdert utilregnelig, og det må være gjentakelsesfare, forklarer Pedersen Mojlanen, om vilkårene som må til for at noen skal kunne dømmes til tvungent psykisk helsevern.

Sykehuset blir ansvarlig

Et mulig utfall av rettssaken, er altså frifinnelse. Et annet teoretisk alternativ, er at de sakkyndige endrer oppfatning, og anser Mia for å være tilregnelig. I så fall vil hun kunne straffes på vanlig måte dersom retten kommer til at hun har begått de handlingene hun er tiltalt for. Med fengsel.

En dom på overføring til tvungent psykisk helsevern, slik påtalemyndigheten legger opp til, vil medføre at sykehuset gjøres ansvarlig for behandling og å forhindre ny alvorlig kriminalitet.

En faglig ansvarlig psykiater eller psykologspesialist bestemmer i så fall hvordan. Det kan skje ved opphold i døgninstitusjon eller ved dagbehandling.

Tiltalen

Kvinnen i midten av 20-årene er tiltalt for – i psykotisk tilstand - å ha utført en rekke ellers straffbare handlinger:

  • Hun skal ha løpt mot helsepersonell med kniv, men blitt hindret i å nå fram, for så å rive seg løs og påføre risp på helsepersonellets arm. Kroppsskaden anses som grov fordi det er brukt kniv.
  • Hun er også tiltalt for flere tilfeller av vold og trusler, særlig overfor utsatte yrkesgrupper.
  • Hun skal ha forsøkt å åpne døra i et ambulansefly mens det befant seg i lufta, samt gjort skadeverk på helseinstitusjoner - blant annet ved å forsøke å sette fyr på en skjermvegg på sykehus.