Har inngått ledende avtale med Elkem: – Dette er en økonomisk gunstig avtale