NAF-kampanjen «Med hjertet i halsen» er et krafttak for trafikksikkerhet, der organisasjonen blant annet ber folk om å sende inn tips om veistrekninger der de kjører med hjertet i halsen.

På en måned har NAF fått inn hele 1200 tips om farlige strekninger. Utover året skal NAF aksjonere ved de veiene folk har meldt inn.

– Med denne kampanjen ønsker vi å gjøre en forskjell. Dette handler om å ta folks bekymring for at veiene ikke er trygge nok på alvor, sier NAF-sjef Stig Skjøstad i en pressemelding.

Om lag 650 av sakene som er meldt inn dreier seg om farlige skoleveier.

-Av erfaring vet vi at trygge skoleveier engasjerer folk, og ofte er FAU på skolene gode støttespillere. Det er viktig for oss å samarbeide med ildsjeler lokalt. Vår klare oppfordring er at ser du en NAF-aksjon omtalt, i media eller på sosiale medier, så meld deg på og bli med på aksjonene, fortsetter Skjøstad.

– Vi fikk mye større respons en vi hadde turt å håpe på, men vi skal se på alle sakene og gjøre en vurdering av hvor vi kan bidra til å gjøre en forskjell, legger han til.