(Helg): Gjennom å fri til publikum håper Fjelltjenesten å få til en bedre kartlegging av artene for å følge med på utviklingen i bestandene.

– Hvis du hører eller ser hubro eller snøugle i disse områdene, ønsker vi at du tar kontakt, sier leder av Statskog Fjelltjenesten, Tore Bjørnstad, i en pressemelding.

Hubroen er vår største ugle, men det er få som har sett den. Det kan være effektivt å lytte etter den. Den roper og er mest aktiv mens den markerer sitt territorium i perioden februar-april, særlig i tida rundt solnedgang eller litt senere på kvelden.

– Man trenger ikke å være så redd for å ta feil av lyden fra en hubro med en annen ugle. Vi er interessert i alle ugleartene, sier Bjørnstad.

Snøugla lager ikke mye lyd, men kan ses da den streifer årlig innom fjellområdene i fylket på jakt etter store bestander av smågnagere. Den hvite store ugla er lett gjenkjennelig.

Gjøran Stenberg og Jim T. Kristensen er kontaktpersoner for turfolks ugleobservasjoner på indre Helgeland. De nås på telefon 905 07841 eller 934 23 318