Gå til sidens hovedinnhold

Har du lyst til å bli gammel i Fauske?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kan også de gamle hjelpe de eldste? ,Har du lyst til å bli gammel i Fauske? Det har jeg! I øynene til noen er jeg kanskje allerede blitt det.

I Fauske-politikken skal vi i disse dager heve blikket og lage en samfunnsplan med mange års horisont. Hvilke utfordringer står vi foran, og hvordan løser vi dem? Bakteppet er en utfordrende økonomi med Norges kanskje største lånegjeld pr. innbygger. Men også med noen positive tegn i tiden, sånn som moderne skolebygg, et framoverlent næringsliv, og en gunstig beliggenhet i Salten, som gir interessante muligheter.

En kjempeoppgave for oss alle er den kommende «eldrebølgen». Det blir mer og mer vanlig med to generasjoner pensjonister. 67-åringer har foreldre i live, samtidig som de går ut av det vanlige arbeidslivet. Noen av dem kan ha slitasje her og der etter en lang karriere, men har fremdeles mye å gi på andre fronter.

Da jeg var 6 år virket en 57-åring litt gammel. Nå er jeg kommet dit, men jeg er ikke enig med meg selv som skoleunge. Det er mange som meg, og vi har forhåpentligvis mye krutt igjen om 10 år. I en 4-årsperiode gikk jeg mye på sykehjem og besøkte mine nå avdøde foreldre, og fikk en enorm respekt for dem som jobbet der. Men de fortalte også at de følte at de skulle gjort mere for livskvaliteten til beboerne.

Alle med behov for ekstra hjelp i hverdagen bor ikke på sykehjem, og det er ikke min mening at ufaglærte skal drive med hva som helst av helsearbeid. Men vi kan alle være gode medmennesker! Både som enkeltpersoner, gjennom Frivilligsentralen eller tilknyttet en av våre flotte humanitære organisasjoner. I en livsfase der vi ikke lenger er i vanlig arbeid, kan vi godt støtte de som har behov for det, med sosial omgang, med gulvvask og vedbæring for den hjemmeboende damen med rullator som dermed kan bo hjemme lengre. Med handle- og kafétur for den enslige mannen som ikke lenger kan kjøre bil og ikke bor i sentrum. Med en kjøretur rundt i området sånn at de grå hverdagene får et avbrudd.

Gjør vi dette yter vi ikke bare disse menneskene en tjeneste. Vi får bekjentskap og takknemlighet tilbake. Som friske og ressurssterke pensjonister kan vi gjøre Fauske til et bedre samfunn og sparer kommunen for store kostnader i framtida. Frivilligheten er verdifull for oss alle, og gir glede til både mottaker og giver. Dette er en ressurs som Senterpartiet vil ha fokus på i samfunnsplanen.

Også de gamle kan være en god støtte for de eldste!

Kommentarer til denne saken