Jeg, som skulle bli sjef i mitt eget liv, nå som det er vanlige folks tur. Jeg, som ikke er så lett å finne igjen i Hurdalsplattformen og ikke er en av helseministerens fem viktigste prioriteringer.

Jeg, som du lovet at kunne være trygg på at nå skal fellesskapet stille opp. Jeg, som skulle få et tilbud stående klart, med god pleie og omsorg nå som jeg trenger det. Jeg, som du lovet mer aktivitet og livsglede, slik at jeg skulle slippe å være ensom. Jeg, som skulle få en omsorg som var tilpasset akkurat meg (Arbeiderpartiets partiprogram 2021-2025).

Har du glemt meg?

Jeg, som er en av over 100.000 mennesker med demens i Norge, og en av 40 000 som i dag bor på norske sykehjem (SSB). Jeg, som har jobbet hele mitt liv for å bygge opp dette landet til den velferdsstaten den er i dag.

Jeg, som har arbeidet på jordene, på sjøen, på fabrikkene og i helsevesenet. Jeg, som produserte melken du drakk, fisket fisken du spiste, lærte dine barn alfabetet og tok vare på deg da det var du som trengte det. Jeg, som i dag ikke lenger klarer å stå på kravene, eller rope høyt om det du har glemt.

Har du glemt meg?

Jeg, som du lovet et styrket tilbud og næringsrik mat og gode måltider. Jeg, som du lovet at skulle få bo sammen med min kone, og ha tilrettelagte uteområder, med mulighet for bevegelse og aktivitet. Jeg, som skulle få oppleve generasjonsmøter, få demensvennlig teknologi og støtte til mine pårørende (Arbeiderpartiets partiprogram 2021-2025).

Hvis du har glemt meg, så går det fint. Jeg glemmer også mye, inkludert alt det du lovte at du skulle gjøre……..bare jeg stemte på deg.

Christine Sandø Lundemo, Leder livsgledehjem.