Har du bolig i denne prisklassen sitter du med gode kort på hånden