Har det travelt med å få brukt opp koronamidlene

Vedlikehold: En kommunal veistrekning på Nordskot er blant annet blitt oppgradert ved hjelp av koronamidlene kommunen har fått.

Vedlikehold: En kommunal veistrekning på Nordskot er blant annet blitt oppgradert ved hjelp av koronamidlene kommunen har fått. Foto:

Kommunen har det travelt med å få brukt opp alt av koronamidler kommunen har fått til oppgradering av kommunal infrastruktur.

DEL

På formannskapets møte forleden ble det vedtatt å omdisponere 100.000 kroner fra raskt realiserbart vedlikehold av skole og/eller barnehage, til punktutbedringer stikkrenner og skogrydding langs kommunale veier i Steigen.

Etter forslag fra Rita Lorentsen, Sp, og Fred Eliassen, Ap, ble det besluttet at det skal sees på om det er mulig å realisere hensiktsmessig vedlikehold på Skånlandsveien for hele beløpet, og at denne strekningen prioriteres. Om dette ikke lar seg gjennomføre, prioriteres Vågsveien, Bøveien og Røtnesveien.

En forutsetning for de tildelte koronamidlene til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur er at de skal brukes i 2020. Dette er et engangstilskudd og midlene må bli brukt på prosjekter som starter opp i 2020. Det vil si at kontrakt med entreprenør må være inngått. Midlene skal bli brukt til prosjekter og tiltak som kommer i tillegg til allerede vedtatte prosjekt, i kommunen sitt opprinnelige, vedtatte budsjett for 2020.

Det aller meste av koronamidlene i Steigen er brukt til dataskap på Steigentunet og på kommunale veier, mens det har vist seg vanskelig å komme i gang med prosjekter rettet mot raskt realiserbart vedlikehold av skole og/eller barnehage.

Kommunen har i høst i flere runder forsøkt å få kartlagt og komme i gang med nødvendige arbeider rettet mot kommunens lekeplasser i tilknytning til skole og barnehager. Kapasitetsmessige utfordringer har gjort at dette i flere runder har blitt bortprioritert.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken