Sist gang vi hørte fra nordlendingene ville de ha et økonomisk sluk av en jernbane til godt over 100 milliarder kroner, men nå vil enkelte stenge grensene sørover.

Betyr det at landsdelen heller ikke vil ha økonomiske overføringer fra Sør-Korona?

Det hardner til i et land der frykten for korona sprer seg fra sør til nord, og der kommuneleger over hele landet har fått en makt de aldri tidligere har fått bruke så omfattende.

Foreløpig sterkeste melding kommer fra Senterpartiets ordfører i Båtsfjord, som foreslår at det må settes opp en militær kontrollpost på grensen mellom Sør-Norge og Nord-Norge - av vittige sjeler omdøpt til Nord-Korona og Sør-Korona.

Jeg skal være ærlig nok til å innrømme at en tur til Båtsfjord ikke var min påskeplan i 2020, men nå er i hvertfall det alternativet uansett lagt dødt. For som det fremgår på hjemmesidene til Båtsfjord kommune: Har du vært utenfor Øst-Finnmark etter 16. mars, så må du i karantene hele påsken.

Der røk den påskeferien!

At disse tiltaken er stikk i strid med rådene fra nasjonale helsemyndigheter, gjør ikke inntrykk nordpå. Innstendige bønner fra regjeringen om å la være å innføre lokale særregler som både er nytteløse og skaper forvirring, blir ikke lyttet til.

I morgen møtes kommunestyret i Båtsfjord til et ekstraordinært koronamøte, og på sakskartet står hastevedtaket fra 14. mars. Der ble det vedtatt å sette opp veisperringer for å hindre innfart via landeveien.

Det er foreløpig ikke satt inn skiskyttere for å ta dem som våger seg inn i kommunen på snøscooter.

Båtsfjord har 2.221 innbyggere, og rundt 500 av dem er over 60 år. Sist år ble det født 25 personer i kommunen, mens 20 døde. Folketallet holdes oppe av nesten 400 innbyggere fra Litauen og Polen.

Kommunen kaller seg Fiskerihovedstaden, så det er indikasjoner på at Båtsfjord har en form for åpne grenser mot omverdenen. Fisk går ut, andre varer kommer inn.

Det kommer også økonomiske overføringer sørfra, og de skal nok fortsette selv om grensene skal lukkes.

Smitten sniker seg innpå etter at det nå er oppdaget tre tilfeller av korona i Finnmark - to i Hammerfest, og ett i Kautokeino, ifølge iFinnmark. I Vardø er apoteket stengt på grunn av koronamistanke, mens tre turister sitter i koronakarantene på Vardø hotell.

Likevel har Vardø landets strengeste regler, der alle som kommer utenfra kommunen må to uker i karantene. Miljøpartiet De Grønnes ordfører i Vardø har tatt resolutt affære og satt inn brannvesenet til å bemanne en veisperring ved Komagvær på grensen mellom Vardø og Vadsø.

La oss håpe det ikke begynner å brenne.

Nabokommunen er litt veikere. I Vadsø nøyer man seg med at alle som kommer utenfra tidligere Finnmark fylke må rett i karantene.

Sånn sett er de litt mildere i Lofoten og Vesterålen, der bare de som kommer sør for Dovre må i karantene. Og på Værøy har kommunelegen nektet adgang for alle som ikke er registrert med fast bopel.

Og sånn går no dagan i Nord-Korona.

Det er lett å forstå frykten for koronasmitten og tanke som ligger bak å isolere kommuner, fylker og landsdeler. Men årsaken til at Folkehelseinstituttet og helsemyndighetene ikke vil ha lokale koronaregler er dels at det skaper forvirring, men like mye at det vil ha liten effekt.

Slik situasjonen er nå, er strategien å dempe koronasmitten så mye som mulig ved å ha nasjonale tiltak som hjemmekontor, stengte skoler og regler for sosial omgang. Uten en effektiv vaksine vil ikke epidemien avta før befolkingen har såkalt flokkimunitet (drøyt 60 prosent har vært smittet og blitt resistente).

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at smitten er påvist over hele landet. Sannsynligvis er det store mørketall.

Sammen med resten av Amedia har Nettavisen en daglig meningsmåling som viser frykt, tillit og smitte under koronaepidemien. Undersøkelsen viser at folk i Troms og Finnmark har mindre tillit til myndighetene enn resten av landet, men at de verken er mer eller mindre bekymret for helse eller egen økonomi enn resten av folket.

Men for de som vil stenge grensene, tyder undersøkelsen på at det for sent. I vår måling sier rundt ni prosent av befolkningen i Nord-Norge at de tror de enten er smittet av korona eller er sikre på at de er smittet.

Drøyt syv prosent - eller en av 14 innbyggere - oppgir at de har hatt to symptomer på korona siste uke (både feber og hoste).

Hvis dette er riktig, så tjener militære og brannvesen veisperringer i Nord-Norge til både å stenge korona ute og inne. Derimot er de svært effektive flere steder i å stanse økonomien og stenge bedrifter som trenger arbeidskraft som beveger seg mellom fylker og kommuner.

Når folk blir syke, er det også grunn til å anta at disse kommunene ser for seg at pasientene skal fraktes ut av kommunen for å få behandling på sykehus i andre kommuner. Isolasjon og egoisme har altså også en grense.

Et lite paradoks til slutt: Dersom resten av landet oppnår flokkimmunitet før Nord-Norge, så kan det være rasjonelt for Sør-Korona å opprette veisperringer fra folk nordfra for å unngå ny smitte og flere som er mottakelige for å bli smittet.

Hvis altså galskapen brer seg sørover.