Har avslørt flere alvorlige smittevernbrudd. Særlig to bransjer skiller seg ut

Finner brudd på ivaretakelse av smittevern i ett av tre tilsyn. Nå blir det enda flere kontroller.