Gå til sidens hovedinnhold

Har avisa Nordlys en skjult agenda, der hensikten er «å stikke kjepper i hjulene» for storflyplass i Bodø?

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den 23.juli hadde Nord-Norsk debatt en lederartikkel som uten antydning til sakligbegrunnelse påstår at ny flyplass i Mo i Rana er av stor betydning for landsdelen og nasjonen og helt avgjørende for utviklingen på Helgeland. Påstanden er så virkelighetsfjern at den krever en kommentar.

Et par eksempler på redaktørens manipulerende framstilling: Han skriver at «det er bevilget 1,5 milliarder gjennom Nasjonal Transportplan, resten skal finansieres som et spleiselag lokalt.» Det korrekte er at Rana-flyplassen er plassert i NTP-en for perioden 2024-2029 uten penger og uten prioritet, med en kostnadsramme på 2,09 mdr. kr. Dette er formulert slik i NTP-en: «Regjeringen vil bidra med 1,47 mdr. kr, og forutsetter at resterende beløp dekkes gjennom lokale bidrag» (s 117). De resterende 600 millioner kr skal etter planen deles mellom kommunen og det lokale næringsliv med halvparten hver.

Redaktøren skriver: «Næringslivet er villige til å gå inn med tilsvarende sum for å sikre rask oppstart av nye Polarsirkelen lufthavn. På grunn av korona-krisen har kommunen nylig forpliktet seg til å øke sin andel til 450 millioner kroner». Hvordan vet redaktøren at næringslivet i Rana var villige til å sponse denne flyplassen med 300 mill. kr før koronakrisen? Det er tre år siden NTP (2018-2029)ble vedtatt i Stortinget. I tre år har altså næringslivet i Rana hatt mulighet til å støtte flyplass-prosjektet ved å legge penger på bordet, men det har ikke skjedd. Hvorfor ikke?

Vi tror at korona-krisen gav Rana kommune legitim grunn til å bortforklare næringslivets manglende flyplass-interesse ved å hevde at pandemien hindret næringslivet i å bidra. Dermed overtok kommunen halvparten av næringslivets andel på 150 mill.kr på den betingelse at Staten overtar den andre halvdelen på 150 mill. kr. Men det er ikke et lokalt spleiselag!

Stortingets klare forutsetning i NTP-en var at det resterende beløp på 600 mill. kr i sin helhet skulle «dekkes gjennom lokalebidrag». Hvis regjeringen aksepterer en bevilgning på ytterligere 150mill. kr fra Staten, er det klart i strid med den forutsetning Stortinget la i NTP-en, der Statens bidrag er begrenset til 1,47 milliarder kr. Det er litt underlig at den analytiske redaktøren i Nordlys velger å overse et så åpenbart journalistisk poeng!

Redaktøren presenterer også en annen udokumentert påstand: Ny stamflyplass betyr direkteruter mellom Tromsø og Rana. Hvor har du hentet denne opplysningen? På oppdrag fra Næringsdepartementet utarbeidet Urbanet Analyse i 2015 en omfattende rapport om konsekvensene av en storflyplass i Rana. Samme år utførte Møreforsking en komparativ analyse på oppdrag fra Polarsirkelen Lufthavnutvikling. Begge disse utredningene handler i hovedsak om passasjergrunnlaget for direkterute Mo i Rana- Oslo. Jeg ber redaktøren legge fram den dokumentasjon som viser planlagt direkterute Hauan – Tromsø.

Det er forståelig at Nordlys-redaktøren ønsker å knytte Helgeland tettere til Universitetssykehuset Nord-Norge, men det er betydelig mer sannsynlig at storflyplass på Hauan vil bidra til å sende pasienter for planlagt behandling direkte fra Helgeland til Oslo og Trondheim. Flytrafikken vil trolig gå direkte til Oslo, og derfra til Trondheim og Tromsø, etter samme mønster som i Sverige der praktisk talt all flytrafikk går via Arlanda. Som følge av dette, vil reisetiden til Trondheim bli kortere enn til Tromsø, i tillegg til at tog til Trondheim er et betydelig billigere alternativ for pårørende enn fly til Tromsø.

En storflyplass i Rana for større jetfly til Oslo og nedleggelse av flyplassene i Mosjøen og Sandnessjøen vil altså mest sannsynlig føre til pasientlekkasje til Oslo-sykehusene og St.Olavs hospital i Trondheim. Luftlinja Helgeland-Tromsø er lengre enn Helgeland-Trondheim,og man kan spørre seg hvorfor akutt syke pasienter skal påføres lengre reisetid med ambulansefly enn strengt tatt nødvendig? Kort sagt: Hvis pasienten virkelig skal settes i sentrum, vil en storflyplass i Rana bidra til å aktualisere spørsmålet om Helgeland bør overføres til Helse-Midt. Jeg er forbauset over at den analytiske redaktøren heller ikke har sett denne sammenhengen.

Det er grunn til å spørre: Hva er motivet for Nordlys-redaktørens engasjement i denne saken? Er det omsorg for den nord-norske befolkning, slik han gir inntrykk av? Eller foreligger det en skjult agenda, der hensikten er «å stikke kjepper i hjulene» for storflyplass i Bodø? Hvis staten bruker milliarder på en flyplass i Rana, kan et politisk argumentvære at nordlendingene har fått sine flyplass-penger for lang tid framover. Bodø-flyplassen bør dermed settes på den politiske venteliste.

Ikke vet jeg, men jeg har vanskelig for å forstå at Nordlys-redaktøren virkelig mener at en flyplass i Rana er den økonomiske redning for Helgeland og av vesentlig betydning for utviklingen av Nord-Norge og hele nasjonen Norge.

Kommentarer til denne saken