Håp om delvis gjenåpning av legekontoret i januar

Hamarøy kommune planlegger å holde legekontoret på Drag åpnet to dager i uka i januar.