Han må i fengsel for 15.gang

Den 30 år gamle mannen er en gjenganger i Bodø fengsel. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Tom Melby

Den 30 år gamle mannen er en gjenganger i Bodø fengsel. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Tom Melby

Artikkelen er over 4 år gammel

- Jeg må ha hjelp.

DEL

30-åringen går snart i gang med sitt 15. fengselsopphold. Nå håper han på hjelp.

Statistikken er dyster: Seks av ti kriminelle har klippekort til norske fengsler. Mange som soner sin dom, havner ut i ny kriminalitet som igjen ender med en ny dom og nytt fengselsopphold.  Runddansen koster samfunnet dyrt og sliter på den innsatte som aldri får kommet seg på rett kjøl.

I Bodø fengsel opereres det med en snitt-døgnpris på 2560 kroner.

Noe høyere på høysikkerhetsavdelingen, og noe lavere på overgangsboligen og avdelingen på Fauske.

Trenger hjelp

Tirsdag sto en 30-åring tiltalt i Salten tingrett. Denne gang for grovt tyveri og brudd på legemiddelloven. Det er ikke noe nytt. Senere samme dag kom dommen, og det er den 15. i rekken for ham.

– Han har et stort hjelpebehov, sier mannens forsvarer, Hilde Guldbakke.

Og det er her mye av utfordringen ligger, det å gi ham den hjelpa han trenger.

– Vi er enige i at han faller mellom to stoler, men i lys av hans atferdsmønster er det ikke grunnlag for å idømme ham noe annet enn ubetinget fengselsstraff. Så blir det opp til kriminalomsorgen til å gi ham en straff som får han på riktig spor, sa politiadvokat Trond Lakselvhaug i sin prosedyre.

Flere forhold

Det har tidligere vist seg å ikke være så enkelt. Hans første dom kom i 2002, og de siste årene har han raskt begått nye straffbare forhold etter løslatelse fra fengsel.

I et tilfelle ble han pågrepet under ett døgn etter at han ble løslat fra fengsel. For så på nytt å bli pågrepet fire dager senere.

 I en av de tidligere dommene slår retten fast at det er åpenbart at han trenger profesjonell hjelp og oppfølging for å klare et liv uten rusmisbruk og kriminalitet.

En annen dom slår fast at mannen må gis en større grad av arbeidsmulighet i fengslet. I tillegg mente retten at det var av vesentlig betydning at det ble satt i gang tiltak som bidrar til å endre tiltaltes atferd.

– Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre uten å få hjelp, sier mannen til Avisa Nordland, like etter at hovedforhandlingen er over.

Rehabilitering

Noe hjelp har han fått. Det er satt ned en ressursgruppe som skal følge han opp. Det er bare snakk enkeltmøter, og ikke en tett oppfølging. Første gang rakk de bare ett møte, før han begikk en ny straffbar handling og ble satt bak murene igjen.

– Han takler lite rus, og mangler sosial kompetanse. Det han egentlig trenger er noen som er rundt ham og gir ham støtte. Han har fått en leilighet, og det er det han har. Han har ingen rundt seg, og er i lite aktivitet, sier Guldbakke.

Hun har lansert et rehabiliteringsopphold på for eksempel Ribo i Saltdal. De gir et tilbud til hver enkelt beboer som omfatter bosted, fritid, arbeid, og eventuelt skole.

Selv er han enig i at det kan være en løsning. Han klarer å bli rusfri i fengsel, men i det han kommer ut  hovedporten i fengslet, er han i gang igjen.

– Og da går det som det går. Jeg vet at det er mitt ansvar, men det er ikke så lett. Det er dumt at det jeg gjør går utover andre, sier han, med et håp om at dette er hans siste dom.

Tirsdag ettermiddag kom dommen i hans 15. straffesak. Nå må han sone seks måneder i fengsel.

Også denne gang ber retten om at det lages et opplegg for ham. I dommen anbefales det at fengselsstraffen sones ved opphold på institusjon.

Tilbud i fengselet

Fengselsleder Marte Helness bekrefter at det er flere gjengangere bak murene.

– Det er noen som har relativt mange dommer på seg, vi ser at det først og fremst er knyttet opp mot personer som har en misbruksproblematikk.

Helness forteller, på generelt grunnlag, at fengselet forsøker å legge til rette for oppfølging etter løslatelse. Da i samarbeid med hjemkommunen og eventuelt psykisk helsevern om det er behov for det.

– Det gjør vi særlig om det er personer med gjentatt hyppig kriminalitet.

I fengslet har de flere tilbud til de innsatte, men de klarer ikke å sysselsette alle, alltid.

– Fengselet har forskjellige sysselsettingstilbud, og prøver å aktivisere innsatte etter evner og behov. Vi har blant annet et godt tilbud på skolen i Bodø fengsel. Vi kan også henvise til rusbehandling, eventuelt et lavere sikkerhetsnivå. Det er også mulig å legge opp til skole utenfor fengslet, og at vi etablerer kontakt med arbeidsgivere, sier hun.

Når dommen mot 29-åringen foreligger er det opp til kriminalomsorgen å avgjøre hvor og hvordan dommen skal gjennomføres. Da i samsvar med reglene i straffegjennomføringsloven.