Vi som har levd en stund husker vel en liten, vindtørr og gråskjegget kar med ei solbleket kasjetthue: Det var «Han Far i Odden». Han satt på en kaipåle i Moloveien nært sønnen som solgte fisk fra sjarken. Det var som en påminnelse om den lange tradisjonen og betydningen Bodø har som fiskeby, nærings- og kulturmessig. At han i en årrekke var det mest populære fotomotivet i byen blant turister var ikke å undres over. Nå har byutviklere med ordføreren i spissen kastet seg over selve indrefileten i byen, bort med båthavna! Vel nok er det vel og bra med ei båthavn, men se, vi har så mange fantastiske, morsomme ideer som vil gjøre seg mye bedre. og med et lite hælspark vipper de «Han Far i Odden» og det han sto for utfor kaikanten. Når utescene, flytende hage og andre merkverdigheter kommer på plass, sitter han der oppe, ser ned og skjærer tenner! Vi skal love han selskap i et kor av skjærende tenner.

Vi, de utstøtte

Jeg, på båtplass nr. 18, lurer på hva galt vi gjør, vi som ligger der sommer som vinter i all slags vær. Vi forstår ikke helt at vi er til sjenanse eller bremser utviklingen i havna. Utseendet vårt begynner å nærme seg «Han Far i Odden», og vi føler at vi har en arv å ta hånd om. Vi betaler årlig bortimot 250.000 kroner til Bodø Havn, forholdene for å sette ut/ta opp båt er dårlige, kanskje forsvinner den muligheten i havna.

Hva er en by?

Den kunnskapsrike og bereiste Stein Sneve er over seg av begeistring over planene for utvikling av båthavna. Han vil også belære oss om hva en by er for noe. Den samme Sneve har sikkert på sine mange reiser spasert langs strandpromenadene i store og små byer ved Middelhavet. Der ligger små og store båter med stevnen i kaikanten uten å være til sjenanse for noen. Tvert imot: DE VIL HA DE DER! Der ligger de, midt i indrefiletene, og nåde den byutvikler som vil fjerne båtene fra der de hører hjemme.

Ressursgruppe

Jeg registrerer at som ressursgruppe har man oppnevnt personer fra Nord Universitet og Bodø Kunstforening. Det kunne være interessant å se hvilke råd som har kommet fra det holdet. Vi som bruker havna daglig både i næring og fritid kunne nok også bidra med noe, men ble ikke spurt – kanskje var man engstelig for svarene.

Forbundet Kystens landsstevne i 2024

Bodø kommune ser gjerne at Forbundet Kysten får arrangere landsstevne i 2024, og Kystlaget Salta har planer om å søke om å få tildelt dette. Det ventes flere hundre tilreisende båter, og under de to siste stevnene fikk byen mye ros fra båteierne for de sentrale båtplassene. Vi 59 på flytebrygga flyttet båtene våre til fordel for gjestene. Ved et ev. stevne i 2024 vil vi naturligvis stille plassene våre til disposisjon – gratis. HVIS vi har ei flytebrygge der fremdeles. Dersom den fylles opp med tradisjonsbåter ifm. kyststevnet kan ordføreren for den Europeiske kulturhovedstaden stolt vise sine europeiske gjester: Se hvor vi hegner om kystkulturen vår!

Kulturhavna

I sin iver etter å utvikle havna til «kulturhavn» ser det ut til at utviklingen handler mest om å erstatte (hælsparke) «Far i Odden» sin kultur med nye elementer, i stedet for å utvikle det som naturlig hører hjemme i ei nordnorsk båthavn. Vi 59 båteiere på flytebrygga finner oss ikke i å få marsordre uten å bli spurt eller tatt med på råd, og vi ser heller ikke at det gagner miljøet der nede.