Filip er bekymret - nå retter han en bønn til fylket

– Nordland fylkeskommune mangler en helhetlig samfunnstenkning.