Hamarøy har hastverk med å gjøre vedtak i forbindelse med kommunereformen.

Derfor blir det innkalt til et ekstraordinært møte i kommunestyret i løpet av en uke eller to. Det mest aktuelle alternativet akkurat nå er sammenslåing mellom Hamarøy og Tysfjords vestside. Men under kommunestyremøtet torsdag kom det igjen tydelig fram at det mange av politikerne helst ønsker seg er en egen kommune for Steigen, Hamarøy og hele eller deler av Tysfjord.

Ingvald Sørensen, Ap, mener Tysfjords vestside representerer mange utfordringer.

– Det er ikke til å legge skjul på, men vi har vel egentlig ingen andre valg. Vi kan selvfølgelig hoppe over Sørfold og Fauske og gå mot Bodø, men det tror jeg ikke vil bli så veldig populært, sa han.

– Problemet er at vi ikke har så mange invitter. Vi har lenge vært klar for et utvidet Nord-Salten, men vi har ingen tilbud så langt, sa Svein Skarvik, H.

Hamarøy kommune har bedt om et møte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å diskutere utfordringene som prosessen rundt kommunereformen har medført både for Hamarøy og for situasjonen i Nord- Salten samlet.

Ordfører Jan-Folke Sandnes sa at det som er mest utfordrende akkurat nå er prosessen i forhold til Tysfjord kommune.

– Vi må få fram et intensjonsgrunnlag og en form for intensjonsavtale som vi må ta stilling til i kommunestyres, sa han.

Indre-Salten?

Stein Valle, Venstre, understreket viktigheten av å være tydelig i denne saken.

– Jeg ønsker meg en Nord-Saltenkommune som består av Tysfjords vestside, Hamarøy og Steigen. Vi har gode argumenter for en slik løsning i møte med departementet, argumenter som går på legevakt, Nav, politi, brann/redning, energi og videregående skole. sa Valle.

Fred-Eddy Dahlberg, Venstre, påpekte at Fylkesmannen fortsatt ikke har gitt opp håpet om en felles kommune i indre Salten, inkludert Hamarøy og Tysfjords vestside. Det mente han politikerne må ta stilling til.

Det fikk Britt Kristoffersen, Sp, til å entre talerstolen.

– Så lenge vi snakker om Nord-Salten skal jeg være positiv. Det var jeg ikke tidligere i år, men jeg har oppfattet signalene fra folkehøringen.Til indre Salten blir jeg ikke med, varslet hun.