Satser på faglig sterk legetjeneste

Hamarøy kommune har per i dag ingen med samisk språk eller kulturkompetanse direkte tilknyttet legetjenesten.