Vil bli samisk vertskommune

Søker: Fellesnemnda for nye Hamarøy ønsker å få lagt utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester for den samiske befolkningen i lulesamisk område. til kommunen

Søker: Fellesnemnda for nye Hamarøy ønsker å få lagt utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester for den samiske befolkningen i lulesamisk område. til kommunen Foto:

Nye Hamarøy kommune skal søke om status som samisk vertskommune.

DEL

Fellesnemnda har enstemmig vedtatt at kommunen skal søke Helsedirektoratet om å bli vertskommune for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester for den samiske befolkningen i lulesamisk område.

Under behandlingen ble det en del diskusjon om hvor mange det faktisk er som snakker lulesamisk. Årsaken var at i søknaden som prosjektleder for kommunesammenslåingen, Ørjan Higraff, allerede hadde utformet til Helsedirektoratet, ble det opplyst at det er rundt 700 personer som snakker lulesamisk.

– Er dette det korrekte tallet for nye Hamarøy kommune? Hvor er tallet hentet fra? ville lederen av fellesnemnda, Jan-Folke Sandnes, vite.

Prosjektleder Ørjan Higraff svarte at tallet var hentet fra hentet fra en delrapport plan for helse og omsorg.

Kommunalleder for helse og omsorg, Grete Prestegård, opplyste at tallet omfattet alle som snakker lulesamisk i hele Norge.

Filip Mikkelsen, nestleder i fellesnemnda, ba om at man var forsiktig med tallbruken.

– Det er mange samiskspråklige i vårt område som nesten aldri snakker samisk, men som kan språket. Derfor er det vanskelig å tallfeste hvor mange som snakker lulesamisk. Jeg ville sagt mellom 600 og 1000, sa Mikkelsen

Han kunne også opplyse at lulesamisk område strekker seg fra Saltfjellet i sør til Ballangen i nord.

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester for samisk befolkning i Nordland var planlagt lokalisert til Leknes i Vestvågøy kommune. Nå er disse planene trukket tilbake. Derfor er nye Hamarøy kommune kommet på banen med ønske om å overta vertskapsrollen i egenskap av å være den eneste språkforvaltningskommunen for lulesamisk språk.

Sametinget støtter søknaden.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester sitt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.

Artikkeltags