Jobber for lulesamisk språksenter

Samisk språk: Fellesnemnda for nye Hamarøy vil ha utredet mulighetene for et lulesamisk språksenter.

Samisk språk: Fellesnemnda for nye Hamarøy vil ha utredet mulighetene for et lulesamisk språksenter. Foto:

Det arbeides med planer om etablering av et lulesamisk språkressurssenter i nye Hamarøy kommune.

DEL

Fellesnemnda for nye Hamarøy har enstemmig vedtatt å igangsette arbeidet med å utrede et forprosjekt som skal planlegge innhold, samordning av fagressurser og samhandling med ulike fagmiljøer lokalt, samt Sametinget.

Forprosjektet skal beskrive driftsmodell, investeringsbehov og finansiering.

Fellesnemnda vil be Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Sametinget, og andre samarbeidspartnere om støtte til planene og økonomisk bidrag for gjennomføring av forprosjektet.

Under forutsetning av at finansiering kommer på plass, ønsker fellesnemnda å engasjere en egen prosjektleder i inntil ett år.

Det må avsettes en kommunal egenandel på 300.000 kroner til egen prosjektleder og gjennomføring av forprosjektet.

– Det nye kommunestyret skal ta endelig beslutning om iverksettelse, understreket lederen i fellesnemnda, Jan-Folke Sandnes, i møtet.

Artikkeltags