Har skiftet ordførerkandidat

Det drøyer med å få avklart hvem som blir ny ordfører i Hamarøy.