Lager ny næringsplan for ny kommune

Med: Per Elling Braseth-Ellingsen, prosjektmedarbeider.

Med: Per Elling Braseth-Ellingsen, prosjektmedarbeider.

Nye Hamarøy kommune skal få sin egen, nye næringsplan.

DEL

Fellesnemnda som arbeider med sammenslåing av Hamarøy og Tysfjords vestside til én kommune fra 2020, har nedsatt en arbeidsgruppe for næring.

Fram til påske skal gruppen jobbe fram et grunnlag for en ny næringsplan for den nye kommunen.

I den forbindelse ønsker fellesnemnda å styrke arbeidsgruppen med tre medlemmer fra næringslivet.

Arbeidsgruppen består fra før av av Lars Filip Paulsen, Tysfjord kommune (leder), Hilde Fredheim, Hamarøy kommune, Jan Folke Sandnes, ordfører Hamarøy kommune, Tor Asgeir Johansen, ordfører Tysfjord kommune og Per Elling Braseth-Ellingsen, prosjektmedarbeider for næringsutvikling i fellesnemnda for nye Hamarøy.

Den utvidede arbeidsgruppen skal sammenstille data, ressurskartlegging, om dagens næringsliv i nye Hamarøy kommune.

I tillegg skal den lage korte notat om potensialet i følgende næringer: Mineral, havbruk, landbruk, kultur- og reiselivsnæringer og, samiske næringer.

En annen oppgave er å foreslå overordnet visjon og strategi for næringsarbeidet i nye Hamarøy kommune. Første møte i gruppa blir 23. januar.

Artikkeltags